П

Подання інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

11 липня 2021 року набирає чинності Положення про форму та зміст структури власності, затверджене Наказом Міністерством Фінансів України № 163 від 19 березня 2021 року.

Відповідно до  пункту 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», юридичні особи, що є зареєстрованими станом на 11 липня 2021 року зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в строк до 11 жовтня 2021 року.

Окрім того, юридичні особи зобов’язані щорічно, до 14 січня кожного року підтверджувати державному реєстраторові відомості про кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідальність за не подання або невчасне подання вищевказаних відомостей - штраф на керівника юридичної особи від 17 000.00 гривень до 51 000.00 тисячі гривень.

Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника подаються такі документи:

 1. заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;

 2. структура власності за формою та змістом;

 3. витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

 4. нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Відомості які зазначаються в заяві про кінцевого бенефіціарного власника:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • країна громадянства;
 • серія та номер паспорта громадянина України, або паспортного документа іноземця;
 • місце проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником;
 • характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника (якщо засновник – юридична особа), до  заяви вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Додатково, у разі наявності у структурі власності юридичної особи іноземних юридичних або фізичних осіб подаються офіційні документи (їх копії, зокрема нотаріально засвідчені копії), що підтверджують належність цим особам корпоративних прав у юридичній особі, зокрема договір купівлі-продажу або дарування корпоративних прав (частки в статутному капіталі); рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного учасника) юридичної особи про визначення розміру статутного капіталу та розмірів часток учасників; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі юридичної особи; виписка з рахунка в цінних паперах депонента; свідоцтво про шлюб; витяг, виписка чи інший документ з офіційного джерела, в тому числі торговельного, банківського, судового реєстру; інші документи, що підтверджують здійснення вирішального впливу (контролю) на діяльність юридичної особи.

Структура власності підписується керівником юридичної особи.

Вартість юридичних послуг за подання відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи складатиме від 4000.00 гривен (в залежності від структури власності такої юридичної особи). 

Контакти для довідок: +38044 289-48-74, або office@misechko.com.ua