Р

Реєстрація представництва іноземної компанії в Україні 

Одним з основних напрямків діяльності ЮФ «Місечко та Партнери» є реєстрація іноземних представництв та їх подальший супровід.

Тільки за останій рік ми зареєстрували більше 10 іноземних представництв, з таких країн як США, Кіпр, Гонконг, Литва, Чехія, Австрія, Польща та Вірменія.

Попит на реєстрацію іноземних представництв обумовлений, в тому числі через зниження розміру державного мита з 2500.00 доларів США до 2270.00 гривень, та зменшення термінів реєстрації з 60 робочих днів до 20 робочих днів.

Реєстрація іноземного представництва здійснюється Міністерством Економіки України.

В рамках послуг, які ми надаємо, включені:

 • підготовка та подача необхідних документів до Міністерства Економіки України;
 • постановка на облік в органи статистики;
 • постановка на облік в органи податкової служби та Пенсійного фонду;
 • виготовлення печатки.

Вартість таких послуг складає 22 000.00 гривень, окремо сплачуються послуги нотаріуса та перекладача.

Також, після відкриття іноземного представництва ЮФ «Місечко та Партнери» готова надати послуги з відкриття банківського рахунку, вартість такої послуги становить 10 000.00 гривень.

Додатково, за запитом, ми надаємо юридичну адресу та бухгалтерське обслуговування діяльності представництва. 

Послідовність дій по реєстрації представництва:

Подача документів, перелік:

1. Заява про реєстрацію представництва, яка складається у довільній формі, та в якій необхідно вказати:

 • найменування, країну походження, місцезнаходження, дату заснування, кількість співробітників, організаційно-правову форму та сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання;
 • номер телефону, телефаксу;
 • місто, в якому відкривається представництво з зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);
 • якщо будуть філії - вказати в яких містах;
 • кількість іноземних громадян, які будуть працювати в представництві;
 • найменування банку із зазначенням номера рахунку;
 • мета відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.

2. Виписка з торгового (банківського) реєстру країни місцезнаходження материнської компанії;

3. Довідка з банку, в якому відкрито рахунок материнської компанії;

4. Довіреність на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлена згідно з законами країни, де офіційно зареєстрована материнська компанія.

Всі ці документи подаються до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження материнської компанії.

Важливо! Документи повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані (апостильовані) належним чином в консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.

Оплата державного мита

Розмір державного мита становить:

 • один прожитковий мінімум для працездатних осіб - за реєстрацію протягом двадцяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності документів на реєстрацію представництва,
 • 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - за реєстрацію протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб'єктом господарської діяльності, який є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, документів на реєстрацію представництва.

Реєстрація

За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності або відмову в його реєстрації.

Телефон для довідок: +38050 388-39-20.