І

Інститут контрольованих іноземних компаній, основні правила

01 січня 2022 року набрав чинності Закон України №466-IX від 16 січня 2020 року, яким були внесені зміни до Податкового кодексу України та яким було введено інститут контрольованої іноземної компаній.

Відповідно до пункту 39-2.1.1 Податкового кодексу України, контрольованою іноземною компанією визнається будь-яка юридична особа, зареєстрована в іноземній державі або території, яка визнається такою, що знаходиться під контролем фізичної особи - резидента України або юридичної особи - резидента України.

Відповідно до пункту 39-2.1.2 Податкового кодексу України, контролюючою особою є фізична особа або юридична особа – лише резиденти України (щодо фізичної особи наявність громадянства України не має значення), що є прямими або опосередкованими власниками (контролерами) контрольованої іноземної компанії, за умови:

 • володіння часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 50 відсотків, або
 • володіння часткою в іноземній юридичній особі у розмірі більше ніж 10 відсотків, за умови що декілька фізичних осіб - резидентів України та/або юридичних осіб - резидентів України володіють частками в іноземній юридичній особі, розмір яких у сукупності становить 50 і більше відсотків, або
 • окремо або разом з іншими резидентами України - пов’язаними особами здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою.

Часткою в іноземній юридичній особі можуть бути корпоративні права, права в утворенні без статусу юридичної особи, до активів якої входить частка у юридичній особі, чи будь-які інші аналогічні права та/або правомочності, що надають фізичній або юридичній особі право:

 • впливу на відповідну частку голосів у вищому органі управління іноземної юридичної особи (загальних зборах акціонерів, учасників або іншому аналогічному органі), та/або
 • на отримання відповідної частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
 • блокування рішення про розподіл частини прибутку іноземної юридичної особи, та/або
 • на отримання відповідної частини активів іноземної юридичної особи у разі її ліквідації або припинення.

При цьому, особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:

 • володіння на підставі права власності, або
 • якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи (трастова декларація, договір про номінальний сервіс).

Повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Відповідно до пункту 39-2.5.5 Податкового кодексу України, для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії фізична особа - резидент України або юридична особа - резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:

 • кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;
 • заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;
 • кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрати визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою;
 • ліквідацію або відчуження майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Строк повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю).

Куди надсилається повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
До контролюючого органу за основним місцем обліку фізичної особи – резидента та основним місцем обліку юридичної особи – резидента.

Як можна надіслати повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Засобами електронного зв’язку в електронній формі з електронним цифровим підписом.

Форма повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Повідомлення про набуття або відчуження частки резидентом в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи подається за формою затвердженою Наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2021 № 512, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 22.11.2021 за № 1525/37147.

Форма для завантаження доступна тут.

Відповідальність за неподання повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях
Неповідомлення про набуття частки в іноземній юридичній особі, або про початок здійснення фактичного контролю за іноземною юридичною особою, або про відчуження частки в іноземній юридичній особі, або про припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, за кожний такий факт, станом на 01 січня 2022 року - 717 900 гривень.

Юристи Місечко та Партнери готові проконсультувати щодо:

 • порядку визначення контрольованих іноземних компаній, контрольованих осіб,
 • визначення скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії та оподаткування такого прибутку,
 • подачі форми повідомлення про набуття або припинення участі у контрольованих іноземних компаніях,
 • необхідності подачі звіту про контрольовану іноземну компанію.

Контактний телефон: +38050 388-39-20.