Б

Блокування податкових накладних, виключення платника ПДВ з ризикових та розблокування, - алгоритм дій

Блокування податкової накладної або, іншими словами, зупинення реєстрації податкової накладної в ЄРПН, означає, що платник не зможе використовувати таку накладну для зменшення зобов'язань з ПДВ, сплаченого ним продавцю товарів чи надавачу послуг.
 
Блокування накладних відбувається у випадку спрацювання критеріїв ризиковості здійснення операцій або віднесення самого платника ПДВ до ризикових.
 
Статусу ризиковості набуває конкретний платник або конкретна господарська операція за результатами встановлення податковим органом порушення платником чинного законодавства. При цьому, не обов’язково податковою може бути заблоковано накладну, виключно, за фактом наявності порушення.
 
Так, якщо операція лише має високий ризик порушення чинного законодавства, податковий орган також може заблокувати податкову накладну. І в таких випадках, платнику податку потрібно буде доводити свою правоту та законність операції лише в порядку оскарження.
 
Критерії ризиковості, за своєю правовою природою, є оцінкою контролюючого органу ступеня ймовірності можливої наявності порушень законодавства у платника податків.
 
Чинним податковим законодавством чітко визначено критерії ризиковості та чітко їх розмежовано на дві категорії:
 • критерії ризиковості платника ПДВ;
 • критерії ризиковості здійснення операцій.
Існують вісім критеріїв ризиковості платника ПДВ, зокрема:
 • якщо платник ПДВ зареєстрований на підставі недійсних документів (критерій 1)
 • або з подальшою передачею у володіння неіснуючим особам (критерій 2),
 • або без наміру провадити фінансово-господарську діяльність (критерій 3),
 • чи без відома і згоди його засновників (критерій 4),
 • а також, якщо платник ПДВ є юридичною особою, що не має відкритих рахунків у банку (критерій 5), або якщо платником не подано контролюючому органу податкової звітності з ПДВ за два останніх звітних періоди (критерій 6)
 • чи фінансової звітності за останній звітний період (критерій 7)
 • або за наявності у контролюючих органах податкової інформації, що стала відома у процесі провадження поточної діяльності під час виконання покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення господарської операції, зазначеної в поданих для реєстрації податковій накладній (критерій 8).
Ризиковий характер здійснення операцій розрізняють за шістьма критеріями, а саме:
 • обсяг постачання товару, що вказаний в накладній на збільшення суми податкових зобов’язань, перевищує величину залишку, що є різницею між обсягом придбання або ввезення на митній території України такого товару, зазначеного з 01.01.2017 року в отриманих податкових накладних, зареєстрованих у ЄРПН, і митних деклараціях, збільшеного у 1,5 рази, та обсягом постачання відповідного товару, зазначеного в накладних, зареєстрованих з 01.01.2017 року у ЄРПН за відсутності такого товару у врахованій таблиці даних платника податку (критерій 1);
 • відсутня ліцензія, що засвідчує право платника податку на виробництво, експорт, імпорт і оптову торгівлю підакцизними товарами (критерій 2);
 • відсутність на дату складення податкової накладної відомостей в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального щодо суб’єкта господарювання, який подав для реєстрації в Реєстрі податкову накладну, у якій зазначено товар (пальне) (критерій 3);
 • постачальником складено розрахунок коригування до податкової накладної, що складена на отримувача - платника податку, якщо передбачається зміна номенклатури товару, за відсутності у врахованій таблиці даних платника податку товару, на який здійснюється зміна номенклатури товару/послуги (критерій 4);
 • перевищено суми компенсації вартості товару, зазначеного в розрахунку коригування на зменшення суми податкових зобов’язань, поданого отримувачем такого товару для реєстрації в ЄРПН, над величиною залишку, що визначається як різниця між обсягом придбання на митній території України такого товару з 01.01.2017 року, зазначеного постачальником у зареєстрованих у ЄРПН, складених на отримувача такого товару, та обсягу постачання з 01.01.2017 року, зменшеного у 1,5 рази та зазначеного отримувачем у зареєстрованих у ЄРПН (критерій 5);
 • подано для реєстрації в ЄРПН розрахунку коригування на зменшення податкових зобов’язань до накладної, складеної та зареєстрованої постачальником товарів на неплатника ПДВ, у строк, що перевищує 30 календарних днів з дня складення податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН без порушення граничних строків реєстрації, встановлених ПК України, крім розрахунку коригування до накладної, у якій відображені операції з постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії (критерій 6).
Виявлений та застосований до платника ПДВ чи його операції критерій ризиковості зазначається контролюючим органом в рішенні про відповідність критеріям ризиковості, що розміщаються в електронному кабінеті платника податків. В квитанції про зупинення реєстрації податкових накладних також має бути зазначений конкретний критерій ризиковості. Судова практика наголошує на обов’язку податкового органу, в разі визначення критерію, додатково вказувати підставу такого визначення та перелік документів, якими платних має можливість підтвердити протилежне. 
 
Виключення платника ПДВ з переліку платників, що відповідають критеріям ризиковості передбачає певну процедуру, регламентовану чинним законодавством.
 
Так, платник ПДВ, віднесений до ризикових та ознайомлений із відповідним рішенням податкової про відповідність його критеріям ризиковості, для виключення, має подати письмові пояснення через власний електронний кабінет та документи для виключення його з переліку платників, які відповідають критеріям ризиковості. Пояснення мають містити з інформацію про загальну господарську діяльність платника, його відносини з контрагентами та мають бути подані на адресу комісії регіонального рівня, з договорами, довіреностями, первинними та розрахунковими документами. Перед подачею пояснень платник має перевірити подачу ним форми 20-ОПП із зазначенням не тільки об'єктів оподаткування, але і власних чи орендованих основних засобів. Існують випадки, коли саме подання платником некоректної форми 20-ОПП, або неповної інформації в ній або взагалі неподання – є передумовою віднесення платника до ризикових.
 
Подані пояснення розглядаються комісією регіонального рівня протягом семи робочих днів, що настають за датою їх надходження. Прийняте за результатами розгляду рішення про виключення платника із переліку ризикових або не виключення з переліку із зазначенням підстав, надсилається платнику в день прийняття в електронному кабінеті.
 
Якщо регіональною комісією було прийнято рішення про виключення платника з ризикових -  виключення здійснюється в день прийняття відповідного рішення. Якщо комісією прийнято рішення про відмову про виключення, без зазначення підстав – платник має звернутись із проханням надати конкретну підставу та інформацію, за якими встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості платника податку. Після отримання такої інформації платник має можливість направити повторні пояснення, з урахуванням отриманої інформації. Якщо за результатами зібраної інформації та наданих пояснень, платнику все ж відмовляють у виключенні з ризикових, платник ПДВ має на оскарження такого рішення в адміністративному або судовому порядку. Серед всіх складених комісією з цього приводу документів, оскаржується лише рішення про відповідність платника ПДВ критеріям ризиковості.
 
Комісія регіонального рівня виключає платника з переліку ризикових на підставі рішення суду про визнання неправомірним та скасування рішення про відповідність платника критеріям, яке набрало законної сили.
 
Рішення про виключення платника ПДВ із переліку ризикових є підставою для розблокування накладних, проте самостійно таке розблокування податковий орган у більшості випадків не здійснює. Для цього платник, що виключений  переліку ризикових, має оскаржити зупинення реєстрації податкових накладних.  
 
Процедура оскарження зупинення реєстрації податкових накладних, підставою зупинення яких була ризиковість платника або операції, скасована за рішенням про виключення платника податків із переліку ризикових, передбачає подання платником податку, через електронний кабінет платника податків, письмових пояснень до комісії регіонального рівня для  розблокування накладної, протягом 365 календарних днів з дати виникнення податкового зобов'язання.
 
Пояснення мають містити інформацію та документи, що підтверджують виконання проведеної операції: наявність працівників відповідної кваліфікації чи основних засобів, перелік постачальників із договорами та первинними документами, умови транспортування товарів, можливість самостійного виконання робіт чи залучення третіх осіб тощо.
 
За результатами розгляду пояснень про розблокування податкової накладної, комісія приймає рішення протягом 5 днів.
 
Якщо рішенням регіональної комісії реєстрацію податкової накладної не поновлено, його можна оскаржити до ДПС України протягом 10 календарних днів з моменту отримання рішення комісії регіонального рівня. А якщо ДПС України також не задовольнить скаргу платника, подальше оскарження можливе лише до суду, в межах строку позовної давності - 3 місяці з моменту отримання рішення ДПС за результатами розгляду скарги щодо рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.
 
Ми будемо раді Вам допомогти, телефонуйте: +38044 289-48-74