Р

Реєстрація знаку для товарів та послуг  (ТМ) в Україні

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», знак для товарів і послуг це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Об'єктом знаку може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, в тому числі словесне, зображувальне, комбіноване, звукове чи об’ємне.

Право власності на знак засвідчується свідоцтвом. Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) і може бути  продовженим на 10 років, за умови подання відповідного клопотання та сплати збору.

Власником ТМ може бути як фізична, так і юридична особа (резидент або нерезидент України).

Стандартний термін реєстрації ТМ становить 18 місяців, та може бути зменшений за рахунок проведення прискореної експертизи та сплати відповідного збору.

Реєстрація ТМ умовно складається з наступних етапів:

1. Визначення класів за якими буде зареєстровано ТМ відповідно до Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків (всього існує 45 класів, з 1 по 34 товари, з 35 по 45 послуги).

2. Проведення попереднього пошуку на тотожність. Даний етап є рекомендованим, але за допомогою такого пошуку є ймовірність не отримати відмову в реєстрації ТМ.

3. Подача заявки та сплата мита.

Заява про реєстрацію ТМ подається до Укрпатенту (в паперовому чи електронному вигляді), повинна бути складена українською мовою та містити:

  • заяву про реєстрацію знаку;
  • зображення позначення, що заявляється;
  • зазначення кольору зображення позначення, що заявляється;
  • перелік товарів і послуг, для яких заявник просить зареєструвати знак, згрупованих за МКТП.

За подання заявки сплачується збір, розмір якого залежить від заявлених класів, кольорового чи чорного-білого зображення, кількості заявників.

Приблизний перелік основних платежів: 

Вид платежу

Розмір збору в гривнях

Збір за подачу заявки за один клас МКТП

4000.00

Додатково за кожний клас МКТП понад один, номер якого зазначено у заявці

4000.00

Збір додатково за подачу в заявці кольорового зображення торгової марки

1000.00

Додатково за включення до знаку позначення, що відображує назву держави «Україна»

24000.00

За подання заявки на знак кількома заявниками

130% від збору для подачі заявки одноособово

За подання заявки на знак у формі електронного документа

80% від збору за подачу заявки в паперовому вигляді

Збір за публікацію відомостей про реєстрацію торгової марки за один клас МКТП у чорно-білому зображенні

600.00

Збір додатково за публікацію кольорового зображення

200.00

Державне мито за видачу Свідоцтва

85.00

 

4. Проведення експертизи заявленого позначення.

Заявка на ТМ підлягає формальній та кваліфікаційній експертизі. У випадку якщо заявлена ТМ вже зареєстрована або була подана раніше, за результатами кваліфікаційної експертизи може бути прийнята попередня відмова в реєстрації. Заявник у випадку отримання такої відмови має право подати своє мотивоване пояснення щодо такої реєстрації.  

5. Публікація і видача Свідоцтва.

За результатами проведених експертиз, у випадку отримання рішення про реєстрацію ТМ, заявнику необхідно сплатити збір за публікацію відомостей про реєстрацію ТМ, після чого йому видається Свідоцтво. 

Вартість послуг ЮФ «Місечко та Партнери» з реєстрації ТМ становить:

Вид послуги:

Вартість

За подачу заявки в одному класі МКТП

3000.00

Додатково за кожний клас МКТП

600.00

Проведення пошуку на тотожність до трьох класів

1000.00

Проведення пошуку на тотожність більше трьох класів

1500.00

Замовлення прискореної експертизи

1500.00

Отримання Свідоцтва

500.00

 
В разі зацікавленості в реєстрації ТМ звертайтесь по телефону: 044-289-48-74 або пишіть на електрону пошту office@misechko.com.ua