Р

Реєстрація представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності в Україні

Реєстрація представництва складається з двох етапів:

 1. Реєстрація в Міністерстві економіки України


Послідовність дій стосовно реєстрації представництва в Міністерстві економіки України:

 1. Подання пакету документів:


​А) заява з проханням про реєстрацію представництва, що складається в довільній формі, у якій необхідно зазначити:

 • найменування, країну походження, місцезнаходження, дату заснування, кількість співробітників, організаційно-правову форму та сферу діяльності іноземного суб'єкта господарювання;
 • номер телефону, телефаксу;
 • місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);
 • якщо будуть філії, - указати у яких містах;
 • кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;
 • найменування банку із зазначенням номера рахунку;
 • мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв'язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.

Б) витяг з торговельного (банківського) реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб'єкта господарської діяльності;

С) довідку з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб'єкта господарської діяльності;

Д) доручення на здійснення представницьких функцій в Україні, оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземного суб'єкта господарської діяльності.

У разі, коли на відкриття представництва законодавство країни місцезнаходження іноземного суб'єкта господарської діяльності вимагає особливого дозволу державних установ цієї країни, копія такого дозволу, має бути додана до заяви.

Всі ці документи подаються до Міністерства економіки України не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження іноземного суб'єкта господарювання.

Документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані належним чином у консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.

 1. Оплата збору


Під час прийняття документів на реєстрацію заявникові видається номер рахунку для сплати державного збору в розмірі 2500 доларів США.

 1. Реєстрація


За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності або відмову в його реєстрації.

Свідоцтво про реєстрацію представництва видається після подання зазначених документів до Міністерства економіки України, але не пізніше ніж через 30 робочих днів з моменту сплати державного збору.

 1. Реєстрація в Державній фіскальній службі України, Пенсійному фонді України та Державній службі статистики України